Také děti ze školní družiny HŘÍBCI si převzaly na páteční besedě v městské knihovně nové členské průkazy, pamětní listy, igelitové tašky a záložky. Nyní si již mohou půjčovat knihy domů a trénovat čtení, aby se z nich staly výborní čtenáři.