Prohlídka Legiovlaku

V pátek 14.9. se několik zájemců z devátých tříd vydalo vlakem do Valašského Meziříčí, kde na nádraží lákal k prohlídce Legiovlak.

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období  let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od roku 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Mohli jsme si prohlédnout 13 vagonů, např. vůz polní pošty, plukovní prodejny, ubytovací, krejčovský, filmový, kovářský, zdravotní, štábní, velitelský, obrněný a dva vozy plošinové. V každém z vagonů je také výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů. Vlakem procházejí příslušníci Čs. obce legionářské v uniformách a podávají zajímavý výklad.

Mgr. Věra Kučerová