Tak tohle ještě někteří z nás neviděli. Pro někoho to bylo první setkání se slepým muzikantem. Tradičně se naši žáci účastnili koncertu, který pořádá  SONS  - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.  

Jiří Jelínek, skvělý kytarista, přednesl ukázky vývoje hudby. Téměř hodinový koncert byl  náročný na pozornost i pro vyspělého diváka. 800 let starou hudbou provázel hudebník mluveným slovem a my jsme si, třeba se zavřenýma očima, představovali všechny ty dobové tance a kostýmy.

„Byli jste pozorné publikum a já vám za to děkuji,“ odměnil trpělivost žáků sám umělec, profesionální hudebník.

-emi-