Návštěva dětí z bystřických mateřských škol

Tento týden se naši prvňáčci mohli předvést mladším kamarádům. První třídy se postupně plnily předškoláky ze spádových MŠ. Děti společně plnily úkoly a prokazovaly, že blížící se zápis úspěšně zvládnou. Odměna je neminula. Prvňáčci se už těší na mladší spolužáky.