Pískování v družině

Školní družinka připravila pro děti dílničky – „Kreativní pískování jarních obrázků barevným pískem“. S touto zajímavou technikou, při níž se písky vysypávají do samolepící šablony, přišla děti seznámit paní Jana Kotková. Pískování je nejen krásná technika, ale napomáhá rozvíjet jemnou motoriku, soustředění, sebevědomí, barevné cítění a rozvoj fantazie.