Projeli jsme město s vozíčkářem

 Poznat město z pohledu zdravotně postiženého člověka bylo cílem akce Projedeme město s vozíčkářem.  V rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb se v Bystřici pod Hostýnem snaží zlepšit žití sociálně znevýhodněným osobám.

Zmapovat pohyb osob na invalidním vozíku se podařilo již před pěti lety, kdy se akce konala poprvé. „Bezbariérové prvky se snažíme zabudovat do nových úprav. Právě stojíme u objektu bývalého hotelu, který  je připraven, abychom ho bezbariérově vylepšili,“ zahájil starosta Zdeněk Pánek. 

Téměř padesátičlenný průvod prošel střed města, na přání vozíčkářů i chodník od pošty k sídlišti a zpět do centra. Připojili se také senioři a maminky s kočárky, jež vyzkoušely vstup do obchodů a úřadů. Putování zakončili symbolicky v příjemném prostředí Kavárny u Růženky,  která si také zasloužila nálepku Sem můžu.

Do projektu se zapojili i žáci ZŠ TGM. V rámci předmětu mediální výchova  rozdávali kolemjdoucím dotazníky a vyzkoušeli tak práci dotazovatele. „Moc nás to bavilo, je ale docela těžké oslovit někoho cizího, většinou jsme šli za známými,“ přiznala Šárka Táborská.  

Pořadatelé a účastníci terénního průzkumu děkují veřejnosti za projevený zájem a o aktualizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb  budou průběžně informovat.Z akce byl pořízen videozáznam, který bude ke zhlédnutí nejen v mediální výchově.

-emi-