Čekání na Velikonoce nám ve školní družině zpříjemnila maminka naší žačky Katušky Ryzákové z druhé třídy. Připravila pro děti „Hledání velikonočního zajíčka“. Protože bylo zrovna venku nepříznivé počasí, hledání probíhalo na chodbách školy. Děti obdržely ve svých družinkách dopis od zajíčka a vydaly se ho hledat podle obrázků. Cestou plnily různé úkoly - vyběhly schody nahoru a dolů, zpívaly písničky, recitovaly velikonoční říkanky a dělaly dřepy. Nakonec všechny děti zajíčka našly a ten je obdaroval košíčkem plným dobrot a materiálu, ze kterého si děti vytvořily vajíčko ve stojánku. Na závěr se zajíček se všemi vyfotil a na dvoreček ještě poslal mezi děti i velikonoční kuřátko - jako další překvapení. Moc se nám připravená aktivita líbila, děkujeme mamince za čas, který nám věnovala a za dobroty a materiál na výrobek pro děti.