Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do prvních tříd proběhne ve čtvrtek 26. dubna 2018, od 13:00 do 17:00 hod, v budově 1. stupně (u kostela), v učebnách 1. tříd (vchod od ZUŠ).

 

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl v loňském roce  udělen odklad školní docházky.

K zápisu se může dostavit i nadané dítě, které 6 let dosáhne po 31. 8. 2018.

Pokud dítě dosáhne 6 let v době 9 - 12/2018, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pokud dítě dosáhne 6 let v době 1 - 8/2019, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

 

Rodiče mají právo vybrat si pro své dítě školu dle vlastního uvážení.

Zápis bude rozdělen do dvou částí: formální a motivační (rozhovor s dítětem).

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v školském obvodu naší školy.

Maximální počet přijatých žáků je 60.

Zápisová dokumentace bude vedena pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží u zápisu.

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno od 7. 5. 2018 po dobu 15 dnů:

- zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí u vchodu do školy v budově 1. stupně,

- na webových stránkách školy www.zsmasa.cz.

 

K zápisu si prosím přineste:

- rodný list dítěte,

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,

- doporučujeme již předem vyplnit a k zápisu donést i tiskopis "žádost o přijetí dítěte",

- v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, tak ještě " žádost o odklad".

 

Tyto žádosti obdržíte ve školkách při besedách s rodiči předškoláků, v den zápisu ve škole nebo si je můžete stáhnout na stránkách školy www.zsmasa.cz (ke stažení).

 

Odklad povinné školní docházky

 

Rodič může přijít bez dítěte. K žádosti o odklad je nutné doložit nejpozději do 30. 4. 2018:

- doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),

- doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

Co by dítě mělo k zápisu umět:

jméno, příjmení, bydliště, věk, pojmy vlevo, vpravo, krátkou básničku nebo písničku, barvy, napočítat do 10.

 

V případě onemocnění dítěte nebo nepřítomnosti si domluvte náhradní termín zápisu u zástupce ředitele školy Mgr. Petra Krista tel: 573 380 313, 603 873 897.

 

Těšíme se na Vás.