Oznámení o zvýšení ceny obědů

S platností od  1. 2. 2018 se zvyšuje cena 1 oběda ve školní jídelně pro žáky a zaměstnance školy o 2 Kč a pro cizí strávníky o 5 Kč.

 

              Ceny obědů pro jednotlivé skupiny strávníků jsou od 1. 2. 2018 (podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoveny takto: 

 

                strávníci       7 – 10 let                                              22 Kč

 

                strávníci      11 – 14 let                                              24 Kč                         

                                

                strávníci       15  a více let (žáci  a zaměstnanci)    26 Kč

                        

                Cizí strávníci                                                                58 Kč

 

Kalkulace na 1 oběd pro cizí strávníky je stanovena  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a na základě rozboru nákladů školní jídelny takto:

 

Finanční norma na nákup potravin                                    30  Kč

Mzdové náklady                                                                 19  Kč   

Věcné náklady                                                                      8  Kč

Zisk                                                                                        1  Kč     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem :                                                                                 58 Kč