Do 1. třídy v pohodě

Základní škola T. G. Masaryka ve spolupráci se SVČ Včelín pořádá kurz pro předškoláčky: Do 1. třídy v pohodě.

Děti si hravou a zábavnou formou budou rozvíjet své schopnosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy.

Kurz bude probíhat každou středu od 16 do 17 hodin ve 4.C.

Cena: 300,- Kč.

Lektor: Mgr. Renata Talachová

Ukázková hodina: 28.2. 2018 od 16 hodin.

1. lekce 7. 3. 2018 (celkem 10 lekcí)