Ve středu 4.10. byli osmáci proškoleni v poskytování první pomoci pracovnicí Českého červeného kříže z Kroměříže. Žáci si vyzkoušeli techniku zabalení člověka po úraze do termoizolační folie, fixaci zlomené ruky, seznámili se s obsahem autolékárničky a dozvěděli se, jaké úrazy nejčastěji ošetřuje záchranná služba a co dělat, když se stanou svědky nehody. Zájemci si mohli vyzkoušet i resuscitaci na cvičné figuríně. Doufejme, že tyto poznatky nebudou muset v praxi použít, protože nejlepší je samozřejmě úrazům předcházet.

Mgr. Věra Kučerová