Každoročně si ve školní družině připomínáme koncem září „Evropský den jazyků“. Protože se v naší škole vyučuje angličtina, zaměřili jsme se především na tento jazyk. Připravili jsme pro děti povídání s p. učitelkou Helenou Šustalovou z Osíčka, která se s námi podělila o své zážitky z cesty po Anglii. Beseda byla doplněna spoustou fotek a dětských anglických písniček.

Cílem naší besedy bylo upozornit děti na důležitost výuky cizích jazyků, vyzdvihnout jim jazykovou a kulturní různorodost Evropy, ale i podněcovat je k jejímu poznávání.