Změna výše úplaty za školní družinu od školního roku 2024/2025

 

Rada města Bystřice pod Hostýnem na svém jednání dne 24. dubna 2024 stanovila měsíční úplatu za docházku do školní družiny v Základní škole T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní 56, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2024/2025 takto:
- ranní družina: 100 Kč za měsíc, 500 Kč za pololetí
- polodenní (odpolední) družina: 200 Kč za měsíc, 1000 Kč za pololetí
- celodenní (ranní a odpolední) družina: 250 Kč za měsíc, 1250 Kč za pololetí

 

Školní družina bude nadále placena trvalým příkazem, pololetně na číslo účtu u KB – 27- 1482390287/ 0100 (VS - příjmení a jméno dítěte, třída) nebo hotově v kanceláři školy (II. st., ul. Nádražní 56).

- 1. pololetí (září - leden) - platba do 30. 9.

- 2. pololetí (únor - červen) - platba do 28. 2.