Co zatěžuje naše zdraví.

Žáci sedmých tříd pod vedením naší školní psycholožky a za asistence třídních učitelů prošli preventivním programem zaměřeným na užívání a rizikovost nikotinu, e-cigaret, alkoholu a jiných psychoaktivních látek. Mnoho žáků nevědělo, jak rizikové jsou tyto látky, co způsobují lidskému tělu, jak vysoká je míra závislosti. Závěr byl věnován dotazům, těch měli žáci mnoho. Téma je velmi zaujalo. Potřebovali ukotvit a doplnit informace. Děkuji třídním učitelům za spolupráci.

PhDr. Klára Janečková - psycholožka