Děti ze školních družinek navštívily bystřický zámek a prohlédly si výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ - „ZVÍŘE“.

Mezi spoustou obrázků jsme našli i takové, které nakreslili kamarádi z našich družinek. Moc nás potěšilo, že máme mezi námi takové umělce.