K zápisu k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 se dostavilo do naší školy 59 dětí.

11 žáků požádalo o odklad. 

48 žáků bylo přijato do 1. tříd.

Bližší informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků budou zveřejněny na našich stránkách koncem měsíce června.