Když už je toho 30. 4. pálení čarodějnic, nezůstali jsme pozadu a celé dopoledne byl na 1. stupni pořádný čarodějnický rej. Nechybělo vůbec nic. Slétli jsme se do svých tříd,  po vydatné svačině jsme nastartovali svá košťata a hurá za dobrodružstvím. Trasa vedla přes náměstí, kde jsme si společně zazpívali a pokračovali až do areálu SVČ Včelín. Zapálili jsme velký oheň a vrhli se na plnění čarodějných úkolů, sladkou odměnu si zasloužili všichni. Zatančili jsme si, zahráli čarodějnický fotbal a využili krásného počasí ke všem možným venkovním aktivitám. Spokojení a unavení jsme se vrátili na oběd zpět do školy. Vskutku vydařený den :-).