V úterý 30. dubna se po obědě v družině proháněli v kostýmech a na košťatech čarodějnice, čarodějové a kouzelníci. V družině se totiž konal tradiční „Slet čarodějnic“ – odpoledne plné tance, soutěží, přípravy lektvarů a další zábavy.

Kdo splnil všechny úkoly a zúčastnil se všech aktivit, obdržel „Potvrzení čarodějnické zkoušky“ a drobné sladkosti.

Úsměv na tvářích dětí svědčil o tom, že se nám tato akce opět vydařila.