Měsíc březen je v plném proudu a s ním i mezinárodní projekt "JARO OŽÍVÁ", do kterého se každoročně zapojuje i naše školní družina. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem dětí o přírodu a především sledování příletu 6 stěhovavých ptáčků z teplých krajin - vlaštovky, čápa, kukačky, vlhy pestré, rorýse a břehule říční a svá první pozorování nahlásit na stránky www.springalive.net .
Právě k tomuto projektu jsme i letos v družině uspořádali malou besedu, kde jsme dětem jednotlivé ptáčky představili - jejich vzhled, hlas a způsob života.
Také jsme děti seznámili s PTÁKEM ROKU 2024, kterým byl vyhlášek REHEK DOMÁCÍ.
Své vědomosti si pak mohly děti ověřit při luštění křížovek, plnění různých úkolů z oblasti ornitologie a malování jmenovaných ptáčků.
Na závěr besedy jsme dětem pustili pohádku ze života čápů.
Už se těšíme, až čápi přiletí i do Bystřice pod Hostýnem a půjdeme se na ně podívat.