Den otevřených dveří v 1. třídách

V pátek rodiče navštívili 1. třídy.

Mohli se přesvědčit, jak jsou jejich děti šikovné a  co se už naučily.

Děkujeme paním učitelkám za péči, kterou věnují svým žáčkům a malým školákům přejeme do dalších let hodně úspěchů.