Mikulášská družina, složená z našich deváťáků, rozdala na 2. stupni žákům perníčky zakoupené Spolkem rodičů. Děkujeme.