A co naši prváčci? Písmenka přibývají a přibývají... Tento týden patřil písmenku I,i a naši malí INDIÁNI se s písmenkem seznámili pomocí zpěvu, tance nebo třeba tvořením indiánských čelenek. Indiánské aktivity je provázely i do pohybových her. Dá se říct, že už ho mají pod kůží a teď hurá na slabiky.

Mimo jiné bychom chtěli touto cestou poděkovat Spolku rodičů při ZŠ TGM za zakoupení nástěnného tabletu do 1.B, který velmi rádi při výuce používáme a hojně využíváme.