Školní družinu Stonožky a Hříbci navštívila paní Mgr. Alena Svobodová, se svým programem „Na vlně zvuku“.

Cílem tohoto muzikohraní je seznámit děti s netradičními hudebními nástroji a vyzkoušet si, jak se na ně hraje. Nejvíce děti zaujalo bubnování na šamanské bubny, hra s dešťovou holí, tibetskými mísami a koshi zvonkohra.

V obou družinkách panovala při programu úžasná nálada a dětem setkání s paní Alenkou přineslo zklidnění a hluboký odpočinek.