V úterý 31. října se žáci devátých ročníků vydali do školy nezvykle brzy. Důvodem kupodivu nebyla příprava na vyučování, ale touha se co nejpečlivěji namaskovat na halloweenskou stezku odvahy, kterou den předem deváťáci pečlivě nachystali v tělocvičně školy. Jak moc se jim namaskování povedlo, můžete vidět na fotografiích.

A co na adrenalinovou cestu prostorami školy říkaly děti navštěvující čtvrtý až osmý ročník naší školy? Z jimi napsaných lístečků čtu ohlasy jako: „Dobrá zábava, šel bych tam znovu.“ nebo „Výzdoba byla super a bavilo mě to.“ Bázlivější děti mohly samozřejmě tělocvičnu minout a vydat se do tříd standardní cestou.

Deváťákům bych chtěla moc za pečlivě naplánovanou a hezky provedenou akci poděkovat. Velký dík patří ale i všem dalším žákům 2. stupně, kteří se v hodinách výtvarné výchovy podíleli na přípravě výzdoby pro tuto událost.

Mgr. Petra Symerská