Žáci, které baví přírodovědné předměty, řešili ve středu 11. října náročné úlohy v soutěži Přírodovědný Klokan. Ve školním kole první místo obsadil Vilém Valenta z 8. A, druhé místo Ondřej Kocek z 9. B a třetí místo Tomáš Mikeška z 8.A.

V okrese Kroměříž soutěžilo v kategorii 8. a 9. tříd 597 žáků a Vilém Valenta se umístil na krásném třetím místě.

Blahopřejeme!