V pátek 20. října nám bylo ctí se zúčastnit besedy se známou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.
Její přirozený projev děti tak zaujal, že se nikomu z Městské knihovny nechtělo odcházet.
Paní spisovatelka napsala přes 280 knih a nestačili jsme se divit, že spoustu z nich známe nebo máme doma.
Představila nám své knihy, zábavné pracovní sešity do škol a předčítala napínavé příběhy, až děti žadonily o prozrazení konce.
Vtipné byly i knihy hádanek, které děti naší školy s přehledem uhádly.
Tímto děkujeme Městské knihovně v Bystřici pod Hostýnem za uspořádání této besedy a možnosti být její součástí.
Z tohoto zážitku budeme čerpat dlouho, jak pedagogové, tak i žáci.