Učíme se poznávat své kamarády…

V rozvojové skupince ve školní družině Kašpárci jsme s naší paní psycholožkou Klárou Janečkovou rozvíjeli naše sociální dovednosti a učili se naslouchat druhému. Pracovali jsme ve skupinách jako tým. Namalovali jsme sebe, jak se vnímáme. Následně jsme ztvárnili, co nás baví, jaké jsou naše zájmy a koníčky. Stoupli jsme si před naše vrstevníky a představili jsme kamaráda, dle obrázku, co nám předal. Bylo to těžké, ale i zábavné a dávali jsme dobrý pozor, abychom každého pěkně popsali a představili jeho zájmy. Povedlo se nám to. Vzniklo tolik krásných obrázků - o nás.

Děkujeme paní Janečkové za pěkné odpoledne.