Žáci druhého stupně se zúčastnili tradičního dřevosochání, které uspořádala SŠNO Bystřice pod Hostýnem u příležitosti 70. výročí založení školy. Žáci devátých tříd se v rámci této návštěvy seznámili se studijními a učebními obory a možností studia na SŠNO.