První akcí v letošním školním roce v družinkách byla návštěva městské knihovny. Paní knihovnice připravily besedu, kde děti seznámily s prostory knihovny a ukázaly jim, kde hledat ty nejvhodnější knihy pro naše prvňáčky a druháčky. Prvňáčci si budou zatím knihy spíš prohlížet nebo se do čtení zapojí třeba maminky, ale i tak se nám snad postupně podaří získat jejich kladný vztah ke čtení a knihám.