Co o sobě prozradíme?
I tak by se daly nazvat naše adaptační dny v šestých třídách. Celý den jsme totiž strávili s novými třídními učiteli, školní psycholožkou a novými či již známými spolužáky při zábavných i edukativních aktivitách. Jako první jsme představili kamaráda a učili se mu naslouchat. Poté jsme hledali hodnoty zdravé třídy, nejen všeobecně, ale hlavně u sebe. Nejvíce nás bavila tvorba třídního balónu, který s námi poletí celý školní rok. Naše balóny nesou předměty i plány, na které se těšíme, ale kterých se třeba i obáváme. No a závěrem jsme si při týmové práci ve skupinách naplánovali vysněný školní výlet, při kterém jsme se všichni pobavili.