V souladu s § 24 odst. 2 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů v pátek 29. září 2023 ředitelské volno.