Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků proběhla v úterý 12. 9. 2023 na 1. stupni  a ve čtvrtek 14. 9. 2023 na 2. stupni během třídních schůzek.

 

Celkový počet žáků – 420.

Celkem vráceno - 224 hlasovacích lístků.

Z toho neplatných - 97 hlasovacích lístků.

 

Nejvíce, 125 hlasů,  získala Bc. Zuzana Přibilová, Dis. 

 

Zapsal: Mgr. Petr Krist, zástupce ředitele školy.

Kontroloval: Mgr. Renata Talachová.

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 15. 9. 2023.