Červnové družinkové besedy v knihovně byly jiné než v průběhu školního roku, tentokrát si program připravily děti. V knihovně se zpívalo, tančilo, hrálo a soutěžilo a paní knihovnice byly z vystoupení dětí nadšené.
Velké poděkování patří paní Janě Rolincové a paní Jarmile Řezníčkové za příjemné chvíle strávené v tomto školním roce u nich v knihovně.