Rozvojové skupiny nám končí

 

Celý tento školní rok jsme ve třídě 3. A s naší paní psycholožkou měli pravidelné hodiny zaměřené na rozvoj vztahů, sociálních dovedností, hodnocení i prevence různého chování. Užili jsme si mnoho zážitků a strávili příjemné chvíle a mnoho se naučili. Poslední měsíc jsme pracovali na erbu naší osoby a i na erbu našich spolužáků. Závěr jsme věnovali prevenci a správnému chování, když se o prázdninách dostaneme k moři či do bazénu. Zásady bezpečnosti jsme zvládli.

Školní psycholožka děkuje paní třídní učitelce a paní asistence za skvělou spolupráci.