Začátkem května měli žáci čtvrtých ročníků projektový den na téma LES. Mimo aktivity ve třídě se vydali i do zdejšího lesa v Končinách, aby se pod vedením pana Vladana Mucalíka dozvěděli spoustu zajímavého o významu lesa, jeho fungování, ochraně a nutné udržitelnosti. Aktivně se podíleli na výsadbě mladých stromků a společně řešili zadané úkoly. Byli jsme přírodě zase o kousek blíž.