K zápisu do 1. třídy se dostavilo 48 dětí se svými zákonnými zástupci.

Deset dětí požádalo o odklad povinné školní docházky.

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Desatero pro rodiče