Ve středu 26. dubna se v družince konal čarodějnický slet, kterým si každý rok připomínáme starý lidový zvyk „Pálení čarodějnic.“

Děti převlečené za čarodějnice a čaroděje si užily odpoledne plné tance a soutěží. Plněním úkolů na stanovištích – "létání na koštěti, skoky v pytlích, střelba na bránu, hod kouzelným okem na cíl a skoky do kotle", se jim podařilo získat řidičský průkaz pro jízdu na koštěti. Za skvělé výkony si zasloužily i malou sladkou odměnu.

Podívejte se, jak to letos čarodějnicím slušelo.