Dubnové besedy pro děti ze školních družin byly také zaměřeny na život a dílo spisovatele H. Ch. Andersena.