INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 

 

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

K zápisu si prosím přineste:

 

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit:

 

 

Přednostně budou přijímány děti z našeho školského obvodu.

Plánujeme otevřít dvě první třídy.