Naší hlavní prioritou ve školní družině je bezpečnost všech dětí. Proto každoročně mimo jiné pořádáme v podzimních měsících ve spolupráci s městskou policií besedu na téma “Bezpečná cesta do školy“.

Důležitá pravidla chování v silničním provozu si s dětmi ve všech družinách zopakovali strážníci Bc. Barbora Kociánová a pan Tomáš Kukačka. Děti byly nadšené z práce na interaktivní tabuli a z dárečků, které od strážníků na konci besedy dostaly.

Další společné setkání plánujeme na jaro, abychom děti připravili na bezpečnou jízdu na kole.