V průběhu září a října se žáci naší školy úspěšně zúčastnili dvou sportovních akcí. V meziškolním florbalovém turnaji vybojovali mladší i starší žáci dělené první a druhé místo. V postupovém okresním kole obsadili krásné čtvrté místo.

V okresním kole přespolního běhu získali starší žáci třetí místo a mladší čtvrté.

Všem sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další úspěchy v letošním školním roce.                                                                                

Sportu zdar!  

Mgr. Ivo Dedek