Nepovinné předměty:

 

Pohybové hry     

2. – 5.r. chlapci     p. uč. Zdražilová        Út     13.00-14.30

1. – 5.r. dívky         p. uč. Stružková        Čt     13.00-14.30

1.r.                           p. uč. Lidmilová         Út     11.30-12.15

 

Náboženství       

1. – 2.r.                  p. uč. Biernát             Po     11.45-12.30

3.r.                          p. uč. Biernát             Po     12.35-13.20

4. - 5.r.                      p. uč. Biernát             Po     13.25-14.10

 

Zpívánky

1.- 5.r.                      p. uč. Havránková     Út     13.00-13.45

 

Kroužky:  

          

Míčové hry         

3. - 5. r.                    p. uč. Lidmilová          St     13.00-14.30

 

Florbal/fotbal     

  1. -  2.r.                 p. uč. Plesník             St      12.30-13.30

Dopravní výchova (od pololetí)

4.r.                           p. uč Kristová, p. uč. Talachová

 

Včekařský kroužek

od 4.r.                    p. uč. Zahradník           St      14.00 - 15.00

 

Předškoláček (od pololetí)

MŠ - předškoláci    p. uč. Talachová

 

Předměty speciálně pedagogické péče:

 

Dyslektické cvičení      

1. – 5.r.                 p. uč. Biová                   Út     12.35-13.20

                               p. uč. Biová                   St      11.35-12.20

                               p. uč. Biová                   Čt      12.35-13.20

 

Individuální logopedická péče        

1. - 5.r.                   p. uč. Dočkalová           Po     11.30-13.00

 

 

Školní psycholog

1.– 5 .r.               PhDr. Klára Janečková   Čt      7.30-14.00

Výuka dle rozvrhu začíná od pondělí 5. září.

Odpolední vyučování (nepovinné předměty) začíná od pondělí 12. září.

Náboženství bude vyučováno od 19. září.

Činnost kroužků bude zahájena 3. října.