S platností od  1. 9. 2022 se zvyšuje cena 1 oběda ve školní jídelně pro žáky a zaměstnance školy o 6 Kč  a cizí strávníky o 10 Kč.

 

Ceny obědů pro jednotlivé skupiny strávníků jsou od 1. 9. 2022 (podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoveny takto: 

 

               

strávníci 7 – 10 let  30 Kč
strávníci 11 – 14 let 32 Kč
strávníci 15  a více let 34 Kč
zaměstnanci 36 Kč
cizí strávníci   84 Kč

 

 

Kalkulace na 1 oběd pro cizí strávníky je stanovena  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a na základě rozboru nákladů školní jídelny takto:

 

Finanční norma na nákup potravin                                 42  Kč

Mzdové náklady                                                                 30  Kč   

Věcné náklady                                                                    11  Kč

Zisk                                                                                        1  Kč     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem :                                                                                 84 Kč