LiStOVáNí je cyklus scénického čtení, je to dýchající představení s rekvizitami, kostýmy.

Projekt vznikl jako podpora čtenářství u dětí  mládeže. Autoři zpracují vhodnou knihu formou částečně čtených a částečně hraných ukázek. Scénky jsou založené na slovním humoru, často herci počítají s tím, že divák zná souvislostí. To může občas u mladší populace způsobit nedorozumění.

Aktivní divák však listuje knihou spolu s protagonisty a objevuje spojitosti. Žáci naší školy se zúčastnili pořadu Fake news Challenge. Dozvěděli se, co jsou dezinformace, jak vznikají a proč nás stále tolik ovlivňují.

-emi-