Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s Vnitřním předpisem zaměstnavatele k výši úplaty za pobyt ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Školní družina je placena trvalým příkazem, pololetně na číslo účtu u KB – 27- 1482390287/ 0100 (Zpráva pro příjemce - příjmení a jméno dítěte, třída) nebo hotově v kanceláři školy (II. st., ul. Nádražní 56).

 

1. pololetí (září - leden) - platba do 30. září

2. pololetí (únor - červen) - platba do 28. února

 

Výše platby

Ranní družina 250,- Kč / pololetí

Odpolední družina 700,- Kč / pololetí

Ranní a odpolední družina 950,- Kč / pololetí