V červnu se žáci  3.A a 3.B naší školy zúčastnili projektového dne - Včely, jejich život a důležitost práce včelaře, který byl realizován v rámci projektu Moderní škola III reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020852 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva 02_20_080 ŠABLONY III. Pod vedením zkušeného včelaře pana Mgr. Karla Zahradníka se seznámili s prací včelaře a významem včel pro přírodu.