Putování se školním skřítkem

V pátek se žáci druhých tříd zúčastnili Putování se školním skřítkem.

Svou cestu zahájili na Hostýně. Rozhlíželi se, utráceli a plnili skřítkovy úkoly. Na zpáteční cestě se zastavili ve SVČ Včelín a pak pokračovali do školy, kde zvládli stezku odvahy a přespání. Společnou rozcvičkou a bohatou snídaní, za kterou děkujeme rodičům, své putování zdárně zakončili.