Provoz školní jídelny v tomto školním roce končí v pátek 28. 6. 2024 - výdej obědů 7.30 - 9.00 hodin (k obědu bude balíček -  nápoj, ovoce, oplatek).

Žáci 1. – 5. třídy dostanou  balíček ve třídě spolu s vysvědčením. 

 

Odhlašování obědů uzavíráme v úterý  25. 6. 2024  v 6.30 ráno.

 

Žáci i dospělí, kteří se stravovali ve školní jídelně v tomto školním roce (kromě žáků devátého ročníku), jsou automaticky počítáni na oběd od září 2024. Žáci se budou v jídelně stravovat od úterý 3. září 2024.

 

2. září 2024 vaříme pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy, kteří se na oběd přihlásí.

 

Výdej obědů na základě elektronického čipu.  Zakoupený čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba zakoupit čip nový – cena  47,- Kč.

 

 

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

 

V   červenci  NEVAŘÍME     -   dovolená

 

V srpnu  -  od 1. 8. – 31. 8. 2024 školní jídelna vaří. Přihlášky na obědy bereme v kanceláři školní jídelny v pondělí 29. 7. 2024 v době od 8.00 do 10.00  - platí se hotově.

Výdej obědů:       10.30  -  11.00  hodin

     

(vchod do jídelny dvorem od hasičárny)

 

Žáci, kteří mají zájem se stravovat o prázdninách ve školní jídelně, platí plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

 

Cena jednoho oběda je  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.  stanovena  takto:

Finanční norma na nákup potravin  42,- Kč
Mzdové náklady  30,- Kč
Věcné náklady  11,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd 84,- Kč

 

 

Věra Bortlová

vedoucí školní jídelny