Žáci i dospělí, kteří se stravovali ve školní jídelně v tomto školním roce (kromě žáků devátého ročníku), jsou automaticky počítáni na oběd od září 2023. Žáci se budou v jídelně stravovat od úterý 5. září 2023.

 

4. září 2023 vaříme pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy, kteří se na oběd přihlásí.

 

Výdej obědů na základě elektronického čipu.  Zakoupený čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba zakoupit čip nový – cena  35,- Kč.

 

 

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

 

V   červenci  NEVAŘÍME     -   dovolená

 

V srpnu  -  od 1. 8. – 31. 8. 2023 školní jídelna vaří. Přihlášky na obědy bereme v kanceláři školní jídelny v pondělí 31. 7. 2023 v době od 8.00 do 10.00  - platí se hotově.

Výdej obědů:       10.30  -  11.00  hodin

     

(vchod do jídelny dvorem od hasičárny)

 

Žáci, kteří mají zájem se stravovat o prázdninách ve školní jídelně, platí plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

 

Cena jednoho oběda je  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.  stanovena  takto:

Finanční norma na nákup potravin  42,- Kč
Mzdové náklady  30,- Kč
Věcné náklady  11,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd 84,- Kč

 

 

Věra Bortlová

vedoucí školní jídelny