Provoz školní jídelny v tomto školním roce končí ve  čtvrtek   30. 6. 2022 - výdej obědů 7.30 - 9.00 hodin (k obědu bude balíček). Žáci 1. – 5. třídy dostanou balíček ve třídě spolu s vysvědčením. Cizí strávníci budou mít oběd připraven dle jídelního lístku v době od 10.30 - 11.00.  

Odhlašování obědů uzavíráme v pondělí 27. 6. 2022 v 6.30 ráno.

Žáci i dospělí, kteří se stravovali ve školní jídelně v tomto školním roce (kromě žáků devátého ročníku), jsou automaticky počítáni na oběd od září 2022. Žáci se budou v jídelně stravovat od pátku 2. září 2022.

 

1. září 2022 vaříme pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy.

 

Výdej obědů na základě elektronického čipu.  Zakoupený čip platí po celou dobu školní docházky. V případě ztráty je třeba zakoupit čip nový – cena  35,- Kč.

 

 

Provoz školní jídelny v době letních prázdnin:

 

V červenci  -  od 1. 7. – 29. 7. 2022 školní jídelna vaří. Přihlášky na obědy bereme v kanceláři školní jídelny v pondělí 27. 6. 2022 v době od 8.00 do 10.00  - platí se hotově.

Výdej obědů:       10.30  -  11.00  hodin

     

 

V   srpnu NEVAŘÍME     -   dovolená

(vchod do jídelny dvorem od hasičárny)

 

Žáci, kteří mají zájem se stravovat o prázdninách ve školní jídelně, platí plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

 

Cena jednoho oběda je  podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.  stanovena  takto:

Finanční norma na nákup potravin  36,- Kč
Mzdové náklady  29,- Kč
Věcné náklady  8,-  Kč
Zisk  1,-   Kč
Celkem 1 oběd 74,- Kč

 

Vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin budou obědy pro strávníky od září 2022 dražší. Přesné ceny za jeden oběd pro jednotlivé kategorie strávníků budou zveřejněny koncem srpna 2022 na internetové stránce školy a na nástěnce ve školní jídelně.

Věra Bortlová

vedoucí školní jídelny