Blahopřejeme našim žákům z včelařského kroužku, kteří se zúčastnili oblastního kola soutěže ZLATÁ VČELA v Kroměříži. Zde se Eda Kolda umístil na 2. a Ivo Papežík na 3. místě.  Společně pak naši školu reprezentovali v celorepublikovém kole v Nasavrkách, kde Ivo obsadil  krásné 8.  a Eda  32. místo. Velké poděkování patří také vedoucímu včelařského kroužku panu Karlovi Zahradníkovi za trpělivé předávání svých zkušeností.