V jarních měsících úspěšně  reprezentovali naši školu v matematických soutěžích tito žáci:

 

Jan Hošák: soutěž Klokan, kategorie Cvrček, okres 2. místo, kraj 3. místo,

Lukáš Kučera: matematická olympiáda kategorie Z6, okres 1. místo,

Vilém Valenta: matematická olympiáda kategorie Z6, okres - úspěšný řešitel.

 

Všem třem hochům blahopřejeme a přejeme další úspěchy nejen v matematických soutěžích.